Nieuws

Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolging is een complex proces waarbij er veel zaken goed geregeld moeten worden. Van belang is dat er een goed inzicht is in de verschillende te zetten stappen, de (mogelijke) opties daarbij en de (fiscale) gevolgen daarvan.

Lees meer

Verhuur van garageboxen

Er wordt veel geprocedeerd bij de rechter en gediscussieerd met de belastingdienst over de btw bij verhuur van garageboxen.

Lees meer

Pensioen

De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd vloeit voort uit een stijging van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse bevolking.

Lees meer

Fiscaal partnerschap

Indien je elkaars fiscale partner bent, heeft dit gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Wanneer ben je elkaars fiscale partner en kun je hier nog invloed op uitoefenen?

Lees meer

Stel fiscaal partnerschap voor schenk- en erfbelasting veilig!

U kunt voor de schenk- en erfbelasting maar met 1 andere persoon fiscaal partner zijn. Naast gehuwden, geregistreerde partners kunnen ook samenwoners fiscaal partner zijn.

Lees meer